វិធី Root Galaxy SII 4.x

វិធី root ថ្មីរបស់ Galaxy SII គឺងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ flash custom kernel របស់ CF-Root ទៀតនោះទេ។វិធិខាងលើគឺអាចប្រើបានតែចំពោះ ROM Android 4.x ឡើងទៅតែប៉ុណ្ណោះ។

វិធិ root គឺមានដូចខាងក្រោម៖

  1. ត្រូវទាញយក CWM-SuperSu-0.94.zip
  2. ចំលង CWM-SuperSu-0.94.zip ដាក់ចូលក្នុង sdcard (external)
  3. បិទទូរស័ព្ទ ហើយដោះថ្មចេញរបស់ពេល៥វិនាទី
  4. ដាក់ថ្មចូលវិញ
  5. បើកទូរស័ព្ទចូលក្នុង recovery ដោយចុច Vol Up + Home + Power
  6. បន្ទាប់ជ្រើសយក Apply update from external memory
  7. បន្ទាប់មកទៀត ជ្រើសយក CWM-SuperSu-0.94.zip
  8. យក yes
  9. បន្ទាប់មកយក reboot

ចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងអាច root Galaxy SII បានយ៉ាងងាយ។


ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ឧបត្ថម​ដល់កាងារ​យើងខ្ញុំ


រក្សា​សិទ្ធ​គ្រប់​យ៉ាង​ដោយ​ CamboDroid

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline