តើទូរស័ព្ទណាខ្លះដែលអាច​មើល​និងសរសេរភាសារខ្មែរបាន?

សំនួរដដែលៗនេះយើងបានឃើញនិងព្យាយាមសួរជាយូរមកហើយ។ តែមិនទាន់មានអ្នកណារៀបបញ្ជីទូរស័ព្ទដែលអាចមើលនិងសរសេរជាភាសាខ្មែរបានពេញលក្ខណៈនោះទេ។ ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីរាយនាមទូរស័ព្ទដែលអាចមើលនឹងសរសេរជាភាសារខ្មែរបានពេញលក្ខណៈ ហើយបញ្ជាក់ថារាល់ការតម្លើងគឺសុទ្ធប្រើប្រាស់ ROM មានមានមូលដ្ឋានលើ ROM ដើមចំពោះទូរស័ព្ទភាគច្រើន។

HTC

 • One X
 • Evo 3D
 • Desire
 • Desire HD
 • Sensation 4G
 • One V
 • HD2
 • HTC One
 • Wilefire
 • Sensation
 • Desire S

Samsung

 • Galaxy SII (GT-I9100/T)
 • Galaxy SIII (GT-I9300)
 • Galaxy Note (GT-N7000)
 • Galaxy Note II (GT-N7100)
 • Galaxy Note II Sim2 (GT-N7102)
 • Galaxy Y Dous (GT-S6102)
 • Galaxy S Dous (GT-S7262)
 • Galaxy S (GT-I9100)
 • Galaxy Ace
 • Galaxy Nexus
 • Galaxy S Korean (SHV-M110S)
 • Samsung Captivate
 • Samsung Vibrant
 • Nexus S
 • Galaxy Nexus
 • Galaxy Tab (GT-P100)
 • Galaxy tab plus (GT-P6200)
 • Galaxy tab 2 plus (GT-P3100)
 • Galaxy Note 10.1 (GT-N8000)
 • Galaxy Tab 7.7 (GT-P6800)
 • Galaxy tab 10.1 (GT-P5100)

SONY (Erricson): Xperia family

 • Min / Mini Pro
 • Arc /Arc S
 • Neo / Neo V
 • Live with walk man
 • Ray
 • Active
 • X8/W8
 • X10
 • Xperia U
 • Xperia S
 • Xperia P
 • Xperia Sola
 • Xperia Neo L
 • Xperia Acro S
 • Xperia Go
 • Xperia Mio
 • Xperia Tipo
 • Xperia Tipo Dual
 • Xperia SL

Amazon Kindle Fire

មានឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតដែលនឹងរាប់បញ្ជូលទាំងអស់ គ្រាន់តែខ្លះមិនតាន់មាន ហើយខ្លះទៀតកំពុងទេផលិតបន្ថែមទៀត។

រក្សា​សិទ្ធ​គ្រប់​យ៉ាង​ដោយ​ CamboDroid

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline