របៀប​ចូល Recovery Mode នៅលើ Asus Zenfone 5

8cd37b2c-ad0d-48a3-b318-77f10b46f293

នៅពេល​ដែល​ទូរស័ព្ទ​មាន​បញ្ហា​ដែល​ពិបាក​នឹង​ដោះ​ស្រាយ​នោះ ប្រហែល​ជាដល់ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ត្រូវ wipe  data តាម​រយៈ recovery ហើយ។

សម្រាប់​បៀប​ចូល​ទៅ​ recovery របស់ Asus Zenfone 5 មាន​ដំណាក់​កាល​ដូច​ខាងក្រោម៖

 1. ចូល​ទៅក្នុង Bootloader Mode
  • បិទ​ទូរស័ព្ទ
  • ចុច​ប៊ូតុង Power + Volume Up ឲ្យ​ជាប់​មួួ​យសន្ទុះ(ប្រហែល​៤-៥វិនាទី) វា​ចូល​ទៅកាន់ fastboot
   recovery-mode
 2. ចូល​ទៅកាន់ Recovery
  • ប្រើប៊ូតុង​សម្លេង​រំកិល​លើក្រោម
  • ជ្រើសយក Recovery
  • ចុច​ប៊ូតុង Power
  • ពេល​ចេញ​រូប Android ផ្ងាពោះ ត្រូវ
   1. ចុច​ Volume Down ឲ្យជាប់
   2. ហើយ​ចុច volume up ដំណាល​នឹង volume down កំពុងចុច
   3. លែង​ប៊ូតុង volume up (តែនៅ​បន្ត​ចុច volume downដដែល)
   4. ពេល​នោះលោក​អ្នក​នឹង​អាច​ចូល recovery ដើម្បី wipe data ឬ update file zip តាម​រយៈ ADB បានហើយ

zenfone-restore