បញ្ជី​ទូរស័ព្ទទាំង​អស់ ​ដែលនឹងឡើងទៅកាន់ Android 6.0

រាល់​បណ្តា​អ្នក​ប្រើប្រាស់ Android ទាំង​អស់ តែ​ង​តែ​ចង់​បន្ទាន់​សម័យ​នូវ​ទូរស័ព្ទ​របស់ខ្លួន ឡើង​ទៅកាន់​ជំនាន់​ចុងក្រោយ​បំផុត ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​នូវ Feature ថ្មីៗ។ តែ​មិន​មែន​រាល់ទូរស័ព្ទ​ទាំង​អស់ សុទ្ធ​តែ​អាច​ឡើង​បាន​ដោយ​គ្មាន​បញ្ហា​នោះទេ។

លោក​អ្នក​អាច​នឹង​កំពុង​តែ ប្រើ​ប្រាស់​ទូរស័ព្ទ​មួួ​យគ្រឿង​ក្នុង​ចំនោម​បញ្ជី​ខាងក្រោមនេះ៖

Samsung

 • 2015

  • Samsung Galaxy S6 edge+
  • Samsung Galaxy Note5
  • Samsung Galaxy S6 edge
  • Samsung Galaxy S6
 • 2014

  • Samsung Galaxy Note 4
  • Samsung Galaxy S5
  • Samsung Galaxy Alpha
  • Samsung Galaxy A8
  • Samsung Galaxy A7

Sony

 • 2015

  • Sony Xperia Z5 Premium
  • Sony Xperia Z5
  • Sony Xperia Z5 Compact
  • Sony Xperia Z3+ / Z4
  • Sony Xperia C5 Ultra
  • Sony Xperia C4
  • Sony Xperia M5
  • Sony Xperia M4 Aqua
 • 2014

  • Sony Xperia Z3 / Z3v
  • Sony Xperia Z3 Compact
  • Sony Xperia Z3 Tablet Compact
  • Sony Xperia Z2
  • Sony Xperia Z2 Tablet
 • 2013

  • Sony Xperia Z Ultra GPE

LG

 • 2015

  • LG G4
  • LG G Flex2
 • 2014

  • LG G3

HTC

 • 2015

  • HTC One M9 Plus
  • HTC One E9 Plus
  • HTC One M9
  • HTC One E9
 • 2014

  • HTC One (M8)
  • HTC One (E8)

Motorola

 • 2015

  • Motorola Moto X Pure Edition (3rd gen)
  • Motorola Moto X Style (3rd gen)
  • Motorola Moto X Play
  • Motorola Moto G (3rd gen)
 • 2014

  • Motorola Moto X Pure edition (2nd gen)
  • Motorola DROID Turbo
  • Motorola Moto MAXX
  • Motorola Moto Turbo

Xiaomi

 • 2015

  • Xiaomi Mi Note 2
  • Xiaomi Redmi 2
  • Xiaomi Redmi 2 Prime
  • Xiaomi Mi 4i
 • 2014

  • Xiaomi Mi 4
  • Xiaomi Mi Note
  • Xiaomi Mi Note Pro

Huawei

 • 2015

  • Huawei Ascend P8
  • Huawei Ascend P8max
  • Huawei Honor 6 Plus
  • Huawei Honor 7i
  • Huawei Honor 7
  • Huawei Mate S
  • Huawei MediaPad X2
 • 2014

  • Huawei Mate 7
  • Huawei Honor 6
  • Huawei Mate 7
  • Huawei Honor 4X
  • Huawei Honor 4C
  • Huawei Ascend G7

Asus

 • 2015

  • Zenfone 2 series
  • Zenfone 2 Laser
  • Zenfone 2 Deluxe
  • Zenfone Selfie
  • Zenfone Go

OnePlus

 • 2015

  • OnePlus 2
 • 2014

  • OnePlus One

ZUK

 • 2015

  • ZUK Z1

ចំពោះ​ម៉ូដែល​ផ្សេងទៀត នឹង​មានបន្ថែម​ទៀត​នៅពេលក្រោយ។